Mediathek, Oberkirch, DE

Planung: Wurm + wurm Architekten, Bühl, DE
Ausführung: Rolf Baudendistel, Renchen, DE
Sto-Kompetenz: StoSignature Texture: Fine 30 auf StoTherm Classic
Fotos: J. Vogt, Mannheim, DE